TK Perleberg

Kreiskrankenhaus Prignitz gGmbH

Psychiatrische Tagesklinik Perleberg
Dobberziner Str. 112
19348 Perleberg

Tel.: 03876 / 303220
Fax: 03876 / 303203

Kreiskrankenhaus Prignitz gGmbH
Psychiatrische Tagesklinik Wittenberge
z. H. H.-K. Pohl
Perleberger Str. 139
19322 Wittenberge

Tel.: 03877 / 56 7990
Fax: 03877 / 56 79912

 

Print Friendly, PDF & Email